Algemene Voorwaarden

Depot voorwaarden

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, laatst gewijzigd augustus 2011, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te EIndhoven. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen zullen bij dezelfde Kamer worden gedeponeerd.

Bekijken of downloaden kan hier.